ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355


Probíhá pod vedením lektorky v odpoledních hodinách 1x za týden. Děti zde hravou formou získávají základy anglického jazyka a učí se poznávat jeho mluvenou i psanou podobu.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


To Top ↑