ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355


Probíhá pod vedení lektorek organizace, v odpoledních hodinách 1x týdně. Děti zde získávají návyky správného provedení cviků a pohybů. Poznávají základy atletiky – zkouší jednotlivé sporty, utužují vzájemnou spolupráci a kamarádství při hrách a soutěžíc.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


Fotografie: Atletika

To Top ↑