ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355


Probíhá pod vedením p. učitelky Andrey Dorazilové. Hlavním cílem je snaha o prohlubování talentu a výtvarného nadání, rozvoj jemné motoriky, prohlubování estetického cítění, poznávaní vlastností a možností keramického materiálu.
Jednotlivé práce dětí zdobí všechny vnitřní prostory školy. Jednotlivá témata se p. učitelka snaží vhodně přizpůsobit nejen ročním obdobím, ale rovněž významnějším dnům roku.
Kroužek probíhá 1x za 14 dní.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


To Top ↑