Návštěvy solné jeskyně probíhají 1x za 14 dní. Přihlášené děti doprovází učitelka, která je s nimi i v jeskyni, děti svým pobytem zde utužují své zdraví.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


Fotografie: Solná jeskyně

To Top ↑