ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355


Probíhá za dohledu učitelek 2.třídy v Městských lázních pod vedením lektorek "Plavecké školy Bruntál". Je určen pro předškolní děti.
Připraveno je vždy 10 lekcí, které probíhají 1x za 14 dní. (půlroční období říjen – leden či únor - červen ). Cena kurzu je vždy každoročně stanovena dohodou.


Děti potřebují :
plaveckou čepici
osušku
plavky
batoh na záda

  • Na kurzu zkušené lektorky motivují děti různorodými plaveckými pomůckami k odbourání strachu z vody, a učí je základům plaveckého stylu. Naše p. učitelka je po celou dobu výcviku přítomna u bazénu, aby děti neztratily pocit jistoty z přítomnosti blízké osoby. I rodiče mají možnost přijít se na své děti podívat. Na konci výcviku obdrží každé dítě jako ocenění „Mokré vysvědčení“.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


Fotografie: Plavání

To Top ↑