ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355


Probíhá pod vedením učitelek 2.třídy Soviček 1x týdně v odpoledních hodinách. Kroužek je určen dětem s odloženou školní docházkou a dětem před nástupem do základní školy. Děti si zde upevňují poznatky o správném uchopení tužky, pastelky, štětce, nůžek apod. Jsou s nimi jednotlivě prováděny grafomotorické cviky, a pracovní listy, které odpovídají individuálním schopnostem dětí.
Do kroužku jsou zapojováni i rodiče dětí, kteří poté procvičují s dětmi zadané cviky i doma.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


To Top ↑