ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355


Probíhá pod vedením p.ředitelky Bc. Marcely Vondrákové, DiS. Je určena pro děti se zájmem o výtvarné a tvořivé činnosti. Děti se zde seznamují s různými netradičními výtvarnými technikami, své výrobky a práce pak prezentují v prostorách MŠ či na výtvarných soutěžích.

Pro všechny uvedené aktivity potvrzují písemně zákonní zástupci svůj souhlas s účastí svého dítěte na aktivitě a také souhlas s předáním dítěte po nezbytně nutnou dobu zaměstnancům spolupracujících organizací - Plavecká škola Bruntál, ZUŠ Krnov atd.


To Top ↑