ms.namestimiru@seznam.cz

+420 595 171 355

Úplata za předškolní vzdělávání


Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce.


Úhradu je možno provést v hotovosti ředitelce mateřské školy nebo bezhotovostně a zákonní zástupci mají na výběr následující způsoby platby:


a) inkaso z běžného účtu - v bance je třeba nastavit souhlas s inkasem a limit.


b) internet –internetbankingem na číslo účtu 153 242 027/ 0300


V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc zákonným zástupem dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzickou osobou, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy, nenastane splatnost úplaty dříve, než dnem, kdy rozhodnutí ředitelky mateřské školy o této žádosti nabude právní moci.

(bližší informace viz. Směrnice "Úplata za předškolní vzdělávání" - pro rodiče - soubory ke stažení)
Organizace školního stravování


Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna K. Čapka.


V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle základního stravovacího režimu:

              8.30 – 9.00   dopolední svačina (přesnídávka)

            11.10 – 12.15 oběd

            13.45 – 14.15 odpolední svačina


Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit:

a)  Písemně (docházkový sešit v šatně), telefonicky, osobně u pracovnice kmenové mateřské školy a to do 11.00 hodin předchozího dne.

b) Písemně, telefonicky, osobně do 11.00 hodin předchozího stravovacího dne v kanceláři  školní jídelny. tel. číslo: 554 613 092, 734 620 191

e-mail: sjkcapka@seznam.cz


Obědy se hradí na účet školní jídelny při MŠ K.Čapka - 153 391 145/ 0300 nebo v hotovosti přímo vedoucí školní jídelny na MŠ K.Čapka p.Tomanové.


Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče odebrat  do přinesených čistých nádob v době od 11.15 do 11:30 hodin., pouze v první den nepřítomnosti za dotovanou cenu, a v dalších dnech za plnou cenu bez dotace.


Dítě, které odchází po obědě domů je nutno vyzvednout nejpozději v době od 12 – 12:30 hodin.


To Top ↑